FitMaker – Biznes Dietetyka

SEMINARIA
ONLINE

997,00 PLN

od ZERA do FISCHERA

Właśnie o tym jest to UNIKALNE szkolenie, jakiego jeszcze w żadnej z Rzeczypospolitych nie było.

Tym razem, na prośby, groźby i z głosu mojego gołębiego oraz empatycznego serca, FISIU wraca na szkoleniowe sceny z swoimi największymi przebojami, wśród których usłyszysz:

 • jak zarobić więcej, pracując mniej
 • jak mieć czas na codzienne treningi i spacery z psem
 • co zrobić, żeby pracować tylko KIEDY chcesz i JAK chcesz
 • jak zbudować swój brand, bez pajacowania w social media
 • co zrobić, żeby zarabiać DOKŁADNIE tyle, ile CHCESZ
 • jak wejść na szczyt łańcucha branży, jednocześnie będąc poza branżą

dla KOGO to SZKOLENIE

To Szkolenie jest dla Ciebie , jeżeli

Działasz w branży zdrowia lub fitness, czyli jesteś

 • Trenerem personalnym
 • Dietetykiem
 • Fizjoterapeutą
 • Trenerem przygotowania motorycznego
 • Prowadzisz lub działasz z jakąkolwiek placówką zdrowia

Od zera

Do Fischera

Właśnie o tym jest to UNIKALNE szkolenie, jakiego jeszcze w żadnej z Rzeczypospolitych nie było.

Tym razem, na prośby, groźby i z głosu mojego gołębiego i empatycznego serca, FISIU wraca na szkoleniowe sceny z swoimi największymi przebojami, wśród których usłyszysz:

– jak zarobić więcej, pracując mniej

– jak mieć czas na codzienne treningi i spacery z psem

– co zrobić, żeby pracować tylko KIEDY chcesz i JAK chcesz

– jak zbudować swój brand, bez pajacowania w social media

– co zrobić, żeby zarabiać DOKŁADNIE tyle, ile CHCESZ

– jak wejść na szczyt łańcucha branży, jednocześnie będąc poza branżą

dla KOGO

jest to SZKOLENIE

To Szkolenie jest dla Ciebie , jeżeli:

Działasz w branży zdrowia lub fitness, czyli jesteś:

 • Trenerem personalnym
 • Dietetykiem
 • Fizjoterapeutą
 • Trenerem przygotowania motorycznego
 • Prowadzisz lub działasz z jakąkolwiek placówką zdrowia

Jesteś

tu, żeby...

...zrozumieć KIM jesteś i na jakich zasadach chcesz pracować

...zrozumieć, że to Ty i tylko Ty jesteś odpowiedzialny za
stan swojego konta

...zrozumieć, że CZAS to jedyna waluta, która nie ma ceny i którą
tracisz bezpowrotnie

...zrozumieć, że jesteś w biznesie sprzedaży i zarabiania pieniędzy – nie w biznesie zdrowia

...zrozumieć, że kolejne infografiki nie spowodują, że będziesz pierwszy,
inny lub jedyny

...zarabiać więcej, szybciej i lepiej

...pracować na własnych zasadach

...pracować tylko z tymi,
z którymi chcesz

...i tak, żeby Ci jeszcze dziękowali za to, że pozwalasz im coś kupić
i z Tobą pracować

OSTATNI ROK W LICZBACH

0 tys.
Pasywnego dochodu z
e-commerce
0
Mentoringi biznesowe
0
Przeprowadzonych konsultacji
0 +
Klientów
premium

PONAD 100 TYSIĘCY DOCHODU W JEDEN MIESIĄC

NA CO JESZCZE

CZEKASZ ?

CZEGO JESZCZE

NIE WIESZ?

SEMINARIA
ONLINE

997,00 PLN

 • ZAPISY ZAMKNIĘTE

Dlaczego

właśnie

TERAZ?

To Twoja szansa na to, aby przygotować się na nadchodzące czasy.

Wakacje to okres, kiedy Twoich klientów jest mniej, a moich jest więcej – gdzie tkwi sekret?

Wszyscy mówią o recesji, a ja notorycznie zmniejszam ilość wolnych miejsc do współpracy – dlaczego nie boję się przyszłości?

Chcesz wejść w nowy „ sezon” pracy z narzędziami, które pozwolą Ci skutecznie zarządzać czasem, finansami i klientami?

To Twoja szansa, żeby poznać narzędzia, o których nie mówi nikt inny w branży.


Nie bądź AMISZEM dietetyki, nie rób tego, co inni i wykorzystaj szansę stania się lepszym.

Zacznij Tworzyć nurt, a nie
płynąć razem z nim.

Dlaczego

właśnie

TERAZ?

NA CO JESZCZE

CZEKASZ ?

CZEGO JESZCZE

NIE WIESZ?

SEMINARIA
ONLINE

997,00 PLN

 • ZAPISY ZAMKNIĘTE
FRAGMENT MENTORINGU

WIĘC -

ODWAŻYSZ SIĘ MIEĆ OBSCENICZNIE WYSOKIE STAWKI I SKANDALICZNIE DUŻO CZASU ?

CZY DALEJ CHCESZ WALCZYĆ KAŻDEGO DNIA O PRZETRWANIE?

NEWSLETTER

BĄDŹ ZE
MNĄ NA BIEŻĄCO

zapisz się na newsletter

Masz pytania ?
Napisz do mnie

MENU

1. Dlaczego przygotowaliśmy tę informację?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa, rzetelne i przejrzyste, zatem chcemy poinformować oraz prosić o zapoznanie się z tym, dlaczego oraz na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe, w tym uświadomić Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz sposoby ich realizacji. Jest to jeden z elementów realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

2. Jak pozyskaliśmy Państwa dane osobowe?

Otrzymaliśmy je w związku z Państwa zainteresowaniem stroną biznesdietetyka.pl i  skorzystaniem za jej pośrednictwem z formularza kontaktowego.

3. W jaki sposób można skontaktować się z nami
w sprawie danych osobowych?

Można to zrobić poprzez przesłanie korespondencji na adres: Fit Maker Marek Fischer Wolności 7/1 59-900 Zgorzelec , posiadającą numer NIP 6152027309 oraz REGON 369605243, lub skontaktować się z nami pod adresem mejlowym: kontakt@biznesdietetyka.pl

4. Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Firma Fit Maker Marek Fischer jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Firma Fit Maker Marek Fischer przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Firma Fit Maker Marek Fischer realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

5. Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli Firma Fit Maker Marek Fischer będzie związana takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

6. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

W celu zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również w celu prowadzenia marketingu i promocji własnych usług to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą wybranego artykułu). Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy serwisu biznesdietetyka.pl , dostępny pod adresem internetowym fitmaker.pl/sklep prowadzony jest przez Marka Fischera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Fit Maker Marek Fischer wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6152027309 REGON 369605243.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fit Maker Marek Fisher, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6152027309 REGON 369605243.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym tutaj.

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11. Produkt – dostępny w Sklepie produkt cyfrowy będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

13. Plik. Plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest kontent (w szczególności e-book, audiobook, e-prasa, aplikacje multimedialne) przeznaczony do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą Urządzenia Elektronicznego.

Operator płatności – Operatorem płatności jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6,
61-808 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000412357, numer NIP: 777-306-15-79, numer
REGON: 300878437, kapitał zakładowy 5.494.
980,00 PLN oraz PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.

§ 3 Kontakt ze sklepem

Adres Sprzedawcy:
Fit Maker Marek Fischer
59-900 Zgorzelec
ul. Wolności 7/1

Adres e-mail Sprzedawcy:
fitmakerpoland@gmail.com

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

96 1050 1575 1000 0091 2810 2895
PL96 1050 1575 1000 0091 2810 2895
Kod SWIFT ING BANK ŚLĄSKI : INGBPLPW
Kod BIC ING BANK ŚLĄSKI: INGBPLPW

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail podanego w niniejszym paragrafie.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies

§ 5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Inforamcje zawarte w programch w żaden sposób nie zastępują konsultacji specjalistycznej – dieteteycznej lub lekarskiej .

6. Informacje zawarte w programach należy traktować tylko i wyłącznie inforamcyjnie, w żaden sposób nie namawiamy do stosowania reguł, produtków , suplementów ani żadnych rad – bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.

7.Informacje zawarte w programach należy traktować jako formę podcastu, którego forma jest tylko i wyłącznie popularno – naukowa.

8. Ani właściciel strony, ani żaden z gości nie odpowiada za działania podjęta na podstawie przesłuchanych lub przeczytanych materiałów

§ 6 Zasady składania zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 • kontynuować zakupy poprzez klikniecie przycisku “Wróć do zakupów” lub wybranie opcji “Przejdź do kasy”
 • wypełnić Formularz dostępny po kliknięciu opcji “Przejdź do kasy” a następnie kliknąć na opcję “Kupuję i płacę” i dokonać stosownej płatności na stronie dostawcy systemu płatności, to jest PayU.

§ 7 Metoda dostawy oraz płatności

 1. Natychmiast po poprawnym dokonaniu płatności Klient, na podany przez siebie adres e-mail dostanie wiadomość zawierającą link do zakupionych plików cyfrowych.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  – przelew online lub tradycyjny
  – BLIK
  – płatność za pomocą karty debetowej lub kredytowej
  – płatność za pomocą portfeli elektronicznych takich jak Google Pay, Visa Checkout czy Masterpass.
 3. Szczegółowe informacje akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie https://tpay.com/o-tpay/o-firmie

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

2. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie a link do zamówionego produkty cyfrowego wysyłany jest automatycznie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W związku z usługą automatycznej wysyłki na adres e-mail Kupującego nabyty plik zostaje przekazany do dyspozycji Konsumenta natychmiast po opłaceniu zamówienia i z tą chwilą prawo do odstąpienia od umowy wygasa.

§ 10 Reklamacja i gwarancja

 1. Na produkty cyfrowe sprzedawane w niniejszym serwisie nie jest przyznawana gwarancja.
 2. Każdy Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Plików). Reklamacje powinny być składane wyłącznie na adres e-mail kontakt@biznesdietetyka.pl lub za pomocą formularz kontaktowego dostępnego na stronach Serwisu.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedawca poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.

§ 11 Dane osobowe w sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego jest również podmiot obsługujący płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

SEMINARIA
ONLINE

997,00 PLN

 • ZAPISY TRWAJĄ DO KOŃCA CZERWCA.
 • OGRANICZONA ILOŚĆ TERMINÓW ORAZ MIEJSC W GRUPACH
 • JEDYNE TAKIE SZKOLENIE FACE TO FACE I LIVE CASE OPARTE NA REALNYCH PROBLEMACH I ROZWIĄZANIACH

BĄDŹ ZE
MNĄ NA BIEŻĄCO

Dlaczego

teraz ?

To Twoja szansa na to, aby przygotować się na nadchodzące czasy.

Wakacje to okres, kiedy Twoich klientów jest mniej, a moich jest więcej – gdzie tkwi sekret?

Wszyscy mówią o recesji, a ja notorycznie zmniejszam ilość wolnych miejsc do współpracy – dlaczego nie boję się przyszłości?

Chcesz wejść w nowy „ sezon” pracy z narzędziami, które pozwolą Ci skutecznie zarządzać czasem, finansami i klientami?

To Twoja szansa, żeby poznać narzędzia, o których nie mówi nikt inny w branży.


Nie bądź AMISZEM dietetyki, nie rób tego, co inni i wykorzystaj szansę stania się lepszym.

Zacznij Tworzyć nurt, a nie płynąć razem z nim.

Strona Główna

OSTATNI ROK W LICZBACH

PONAD 100 TYSIĘCY DOCHODU W JEDEN MIESIĄC

0 tys.
Pasywnego dochodu z
e-commerce
0
Mentoringi
biznesowe
0
Przeprowadzonych
konsultacji
0 +
Klientów
premium

SEMINARIA
ONLINE

997,00 PLN

 • ZAPISY TRWAJĄ DO KOŃCA CZERWCA.
 • OGRANICZONA ILOŚĆ TERMINÓW ORAZ
  MIEJSC W GRUPACH
 • JEDYNE TAKIE SZKOLENIE FACE TO FACE
  I LIVE CASE OPARTE NA REALNYCH
  PROBLEMACH I ROZWIĄZANIACH

Strona Główna

OSTATNI ROK W LICZBACH

0 tys.
Pasywnego dochodu z
e-commerce
0
Mentoringi
biznesowe
0
Przeprowadzonych
konsultacji
0 +
Klientów
premium

PONAD 100 TYSIĘCY DOCHODU W JEDEN MIESIĄC

SEMINARIA
ONLINE

997,00 PLN

 • ZAPISY TRWAJĄ DO KOŃCA CZERWCA.
 • OGRANICZONA ILOŚĆ TERMINÓW ORAZ MIEJSC W GRUPACH
 • JEDYNE TAKIE SZKOLENIE FACE TO FACE I LIVE CASE OPARTE NA REALNYCH PROBLEMACH I ROZWIĄZANIACH

Strona Główna

Jesteś

tu żeby...

...zrozumieć KIM jesteś i na jakich zasadach chcesz pracować

...zrozumieć, że to Ty i tylko Ty jesteś odpowiedzialny za
stan swojego konta

...zrozumieć, że CZAS to jedyna waluta, która nie ma ceny i którą tracisz bezpowrotnie

...zrozumieć, że jesteś w biznesie sprzedaży i zarabiania pieniędzy – nie w biznesie zdrowia

...zrozumieć, że kolejne infografiki nie spowodują, że będziesz pierwszy, inny lub jedyny

...zarabiać więcej, szybciej i lepiej

...pracować na własnych zasadach

...pracować tylko z tymi, z którymi chcesz

...i tak, żeby Ci jeszcze dziękowali za to, że pozwalasz im coś kupić i z Tobą pracować

SEMINARIA
ONLINE

997,00 PLN

 • ZAPISY TRWAJĄ DO KOŃCA CZERWCA.
 • OGRANICZONA ILOŚĆ TERMINÓW ORAZ MIEJSC W GRUPACH
 • JEDYNE TAKIE SZKOLENIE FACE TO FACE I LIVE CASE OPARTE NA REALNYCH PROBLEMACH I ROZWIĄZANIACH

BĄDŹ ZE
MNĄ NA BIEŻĄCO

Strona Główna